Avatar

Tab

Tôi

Cien.Classic.Bike - since 2010.

Cực.Dốt.Toán - since 2015.


Những mảnh vụn không biết ghép vào đâu trong cuộc đời. Có thế là bình yên, hoặc không bình yên lắm.